Usługi

Doradztwo w zakresie dotacji rządowych

Doradztwo w zakresie dotacji rządowych

Nasze funkcjonalności

Dotacje rządowe

Dotacje rządowe na e-eksport

Wsparcie KOSGEB

Pisanie wniosku o dotację

Nasze funkcjonalności

Dotacje rządowe

Dotacje rządowe na e-eksport

Wsparcie KOSGEB

Pisanie wniosku o dotację

Nasze funkcjonalności

Dotacje rządowe

Dotacje rządowe na e-eksport

Wsparcie KOSGEB

Pisanie wniosku o dotację

Nasze funkcjonalności

Dotacje rządowe

Dotacje rządowe na e-eksport

Wsparcie KOSGEB

Pisanie wniosku o dotację

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla e-eksportu

Wsparcie promocji na rynku cyfrowym

Wsparcie w realizacji zamówień

Wsparcie integracji z rynkiem międzynarodowym

Wsparcie targowe

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Wsparcie promocji e-eksportu

Wsparcie wynajmu magazynów

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla e-eksportu

Wsparcie promocji na rynku cyfrowym

Wsparcie w realizacji zamówień

Wsparcie integracji z rynkiem międzynarodowym

Wsparcie targowe

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Wsparcie promocji e-eksportu

Wsparcie wynajmu magazynów

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla e-eksportu

Wsparcie promocji na rynku cyfrowym

Wsparcie w realizacji zamówień

Wsparcie integracji z rynkiem międzynarodowym

Wsparcie targowe

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Wsparcie promocji e-eksportu

Wsparcie wynajmu magazynów

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla e-eksportu

Wsparcie promocji na rynku cyfrowym

Wsparcie w realizacji zamówień

Wsparcie integracji z rynkiem międzynarodowym

Wsparcie targowe

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Wsparcie promocji e-eksportu

Wsparcie wynajmu magazynów

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Dotacje rządowe (dla firm)

Wsparcie w zakresie dokumentów wejścia na rynek

Wsparcie przy rejestracji znaków towarowych za granicą

Wsparcie na targach międzynarodowych

Wsparcie zakupu marki dla firm zagranicznych i firm zagranicznych

Wsparcie wynajmu jednostek

Wsparcie w projektowaniu i rozwoju produktu

Wsparcie w zakresie rejestracji zagranicznych znaków towarowych

Wsparcie międzynarodowych badań rynkowych

Wsparcie dla targów krajowych

Wsparcie globalnego łańcucha dostaw

Wsparcie promocyjne

Wsparcie dla firm projektowych i biur projektowych

Dotacje rządowe (dla firm)

Wsparcie w zakresie dokumentów wejścia na rynek

Wsparcie przy rejestracji znaków towarowych za granicą

Wsparcie na targach międzynarodowych

Wsparcie zakupu marki dla firm zagranicznych i firm zagranicznych

Wsparcie wynajmu jednostek

Wsparcie w projektowaniu i rozwoju produktu

Wsparcie w zakresie rejestracji zagranicznych znaków towarowych

Wsparcie międzynarodowych badań rynkowych

Wsparcie dla targów krajowych

Wsparcie globalnego łańcucha dostaw

Wsparcie promocyjne

Wsparcie dla firm projektowych i biur projektowych

Dotacje rządowe (dla firm)

Wsparcie w zakresie dokumentów wejścia na rynek

Wsparcie przy rejestracji znaków towarowych za granicą

Wsparcie na targach międzynarodowych

Wsparcie zakupu marki dla firm zagranicznych i firm zagranicznych

Wsparcie wynajmu jednostek

Wsparcie w projektowaniu i rozwoju produktu

Wsparcie w zakresie rejestracji zagranicznych znaków towarowych

Wsparcie międzynarodowych badań rynkowych

Wsparcie dla targów krajowych

Wsparcie globalnego łańcucha dostaw

Wsparcie promocyjne

Wsparcie dla firm projektowych i biur projektowych

Dotacje rządowe (dla firm)

Wsparcie w zakresie dokumentów wejścia na rynek

Wsparcie przy rejestracji znaków towarowych za granicą

Wsparcie na targach międzynarodowych

Wsparcie zakupu marki dla firm zagranicznych i firm zagranicznych

Wsparcie wynajmu jednostek

Wsparcie w projektowaniu i rozwoju produktu

Wsparcie w zakresie rejestracji zagranicznych znaków towarowych

Wsparcie międzynarodowych badań rynkowych

Wsparcie dla targów krajowych

Wsparcie globalnego łańcucha dostaw

Wsparcie promocyjne

Wsparcie dla firm projektowych i biur projektowych

Zachęty rządowe (dla organizacji współpracujących)

Wsparcie projektu UR-GE

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Organizacja Wirtualnych Targów

Wsparcie konsorcjum eksportowego

Wsparcie uczestnictwa w Wirtualnych Targach

Wsparcie delegacji sektorowych ds. handlu i zamówień publicznych

Zachęty rządowe (dla organizacji współpracujących)

Wsparcie projektu UR-GE

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Organizacja Wirtualnych Targów

Wsparcie konsorcjum eksportowego

Wsparcie uczestnictwa w Wirtualnych Targach

Wsparcie delegacji sektorowych ds. handlu i zamówień publicznych

Zachęty rządowe (dla organizacji współpracujących)

Wsparcie projektu UR-GE

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Organizacja Wirtualnych Targów

Wsparcie konsorcjum eksportowego

Wsparcie uczestnictwa w Wirtualnych Targach

Wsparcie delegacji sektorowych ds. handlu i zamówień publicznych

Zachęty rządowe (dla organizacji współpracujących)

Wsparcie projektu UR-GE

Wsparcie raportu wejścia na rynek

Organizacja Wirtualnych Targów

Wsparcie konsorcjum eksportowego

Wsparcie uczestnictwa w Wirtualnych Targach

Wsparcie delegacji sektorowych ds. handlu i zamówień publicznych

Wsparcie KOSGEB

Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji biznesu

Wsparcie badań i rozwoju, produkcji technologicznej i lokalizacji

Program szybkiego wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw

Wsparcie KOSGEB

Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji biznesu

Wsparcie badań i rozwoju, produkcji technologicznej i lokalizacji

Program szybkiego wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw

Wsparcie KOSGEB

Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji biznesu

Wsparcie badań i rozwoju, produkcji technologicznej i lokalizacji

Program szybkiego wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw

Wsparcie KOSGEB

Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji biznesu

Wsparcie badań i rozwoju, produkcji technologicznej i lokalizacji

Program szybkiego wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw