Usługi

Doradztwo w zakresie mikroeksportu

Doradztwo w zakresie mikroeksportu

Nasze funkcjonalności

Sprzedaż produktów i usług za granicą z ETGB, które nie przekraczają wartości 15000 euro i limitu wagi 300 kg.

Nasze funkcjonalności

Sprzedaż produktów i usług za granicą z ETGB, które nie przekraczają wartości 15000 euro i limitu wagi 300 kg.

Nasze funkcjonalności

Sprzedaż produktów i usług za granicą z ETGB, które nie przekraczają wartości 15000 euro i limitu wagi 300 kg.

Nasze funkcjonalności

Sprzedaż produktów i usług za granicą z ETGB, które nie przekraczają wartości 15000 euro i limitu wagi 300 kg.

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla firm w sprzedaży ich produktów i usług osobom mieszkającym za granicą poprzez skorzystanie ze zwolnienia celnego i zwolnienia z podatku VAT w modelu biznesowym B2C w zakresie zasad mikroeksportu.

Procedury rejestracyjne i następcze dla witryn e-eksportowych lub platform rynku e-eksportowego

Ułatwienie firmom sprzedającym produkty online za pośrednictwem e-eksportu wejścia na rynek docelowy i wsparcie firm e-eksportowych w łatwym dotarciu do docelowych odbiorców.

Monitorowanie procesów operacyjnych

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla firm w sprzedaży ich produktów i usług osobom mieszkającym za granicą poprzez skorzystanie ze zwolnienia celnego i zwolnienia z podatku VAT w modelu biznesowym B2C w zakresie zasad mikroeksportu.

Procedury rejestracyjne i następcze dla witryn e-eksportowych lub platform rynku e-eksportowego

Ułatwienie firmom sprzedającym produkty online za pośrednictwem e-eksportu wejścia na rynek docelowy i wsparcie firm e-eksportowych w łatwym dotarciu do docelowych odbiorców.

Monitorowanie procesów operacyjnych

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla firm w sprzedaży ich produktów i usług osobom mieszkającym za granicą poprzez skorzystanie ze zwolnienia celnego i zwolnienia z podatku VAT w modelu biznesowym B2C w zakresie zasad mikroeksportu.

Procedury rejestracyjne i następcze dla witryn e-eksportowych lub platform rynku e-eksportowego

Ułatwienie firmom sprzedającym produkty online za pośrednictwem e-eksportu wejścia na rynek docelowy i wsparcie firm e-eksportowych w łatwym dotarciu do docelowych odbiorców.

Monitorowanie procesów operacyjnych

Korzyści, które zapewniamy

Wsparcie dla firm w sprzedaży ich produktów i usług osobom mieszkającym za granicą poprzez skorzystanie ze zwolnienia celnego i zwolnienia z podatku VAT w modelu biznesowym B2C w zakresie zasad mikroeksportu.

Procedury rejestracyjne i następcze dla witryn e-eksportowych lub platform rynku e-eksportowego

Ułatwienie firmom sprzedającym produkty online za pośrednictwem e-eksportu wejścia na rynek docelowy i wsparcie firm e-eksportowych w łatwym dotarciu do docelowych odbiorców.

Monitorowanie procesów operacyjnych